kontakt prodejna E-SHOP
E-SHOP
 

realizace

zahrady realizace zahrady realizace zahrady realizace zahrady realizace

Vlastní realizaci je třeba provádět za příznivého počasí, nejlépe v období od března do listopadu.
Práce můžeme rozdělit na následující fáze:

Hrubé terénní úpravy

 • kácení či odstraňování stávajícího porostu
 • odvoz odpadu či demolice stávajících staveb
 • zemní práce a modelace terénu mechanizací

Rozměření a vytýčení, modelace terénu (jemné terénní úpravy)

 • práce na cestách a prvcích drobné zahradní architektury
 • ruční příprava jezírkových biotopů
 • ruční příprava ploch pro výsadby a trávníky
 • usazování balvanů do jezírek a skalek (jeřábem, ručně)

Výsadba velkých kosterních rostlin:

 • stromy a soliterní keře (ručně, jeřábem)

Výsadba ostatních rostlin

 • květinové záhony a lemy
 • podrosty
 • živé ploty
 • zeleň ve vodních prvcích

Mulčování výsadeb

 • kůrou, štěpkou, štěrkem

Zhotovení trávníků

 • výsevem
 • pokládkou koberců

Všechny operace samozřejmě plynou přirozeně a mnohdy souběžně. Úklid celého prostoru je samozřejmostí. Po dokončení všech prací vysvětlíme následující péči a poté dílo předáme.

Zahradní centrum v Děčíně BH s. r. o.
Teplická 34
405 05 Děčín IX
e-mail: info@zcd.cz
tel.: 412 54 53 54
fax: 412 54 40 67
Kontaktní osoby pro prodejnu:
Iva Špičková: 777 751 971
rostliny
Martina Zázvorková: 777 314 233