kontakt prodejna E-SHOP
E-SHOP
 

realizace

jezírka realizace jezírka realizace

Postup prací:

  • zaměření půdorysu hladiny
  • hloubení jezírka dle daného tvaru (profilu) a hloubky
  • jemné modelace jezírka
  • rozvody technologie
  • vyložení povrchu jezírka vrstvami ochranných textilií a hydroizolace
  • opatření dna a stěn navrženými materiály (kamenný obklad, štěrkové dno atd.)
  • zapojení technologie
  • osázení jezírka rostlinami, případně vypuštění ryb

Osázení biotopů

Biotopem rozumíme příbřežní oblast v jezírku, do které sázíme vodní a bahenní rostliny. Rostliny mají kromě estetického hlediska také přínos pro čistotu vody v prvku. Tato část jezírka je zároveň přechodovou zónou do zahrady. Na jejím ztvárnění velmi záleží, aby jezírko vypadalo v zahradě přirozeně a ne vytržené z kontextu. Druhy volíme s ohledem na typ a velikost jezírka. I přilehlé suchozemské výsadby by měly svým druhovým složením ladit k vodnímu prvku a vytvořit tak plynulý přechod do zahrady.

Materiály

Je třeba velmi dobře volit materiály, které v jezírku použijeme (kameny, štěrk, oblázky). Ty totiž působí velmi výrazně a často určují vzhled celého vodního prvku. S ohledem na typ a účel jezírka se snažíme vybrat materiály hodící se i k ostatním prvkům kompozice zahrady a architektuře domu či jiných stavebních prvků v blízkosti jezírka. Časté je použití také dřeva, a to na doplňkové konstrukce a prvky náležící k vodnímu prvku (mola, lávky ad.)
Technické materiály použité pro stavbu vodního prvku musí splňovat všechna kritéria, která jsou požadována (vodonepropustnost, nosnost, stabilitu, funkčnost atd.) Jsou to především stavební konstrukce, hydroizolace, technologie atd.

Zahradní centrum v Děčíně BH s. r. o.
Teplická 34
405 05 Děčín IX
e-mail: info@zcd.cz
tel.: 412 54 53 54
fax: 412 54 40 67
Kontaktní osoby pro prodejnu:
Iva Špičková: 777 751 971
rostliny
Martina Zázvorková: 777 314 233